Αναρτάται το πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εξωτερικών συνεργατών για συμμετοχή ως διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

Ανακτήστε το πρακτικό από ΕΔΩ

Share