Μετά από συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.tesyd.teimes.gr/form_msc/ και αποστέλλονται έντυπα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο.

Share