Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στις 3/9/2014 το ύψος των διδάκτρων για το ΠΜΣ καθορίστηκε σε 3.900 Ευρώ για τον πλήρη κύκλο του ΠΜΣ. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση των οργάνων.


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Τριανταφύλλου Βασίλης

Share