Ανακοινώνεται ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2013 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι διαλέξεις και οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Α1, ενώ τα εργαστήρια σε χώρους που θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες.

Share