Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1284/τ Β/11.4.2012) η έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδος με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services».

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το Πρόγραμμα Σπουδών και η Προκήρυξη για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2013.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Share