Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του A' εξαμήνου του 4ου κύκλου σπουδών και του Δ' εξαμήνου του 3ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017.

Α' εξάμηνο (4ου κύκλου) - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Δ' εξάμηνο (3ου κύκλου) - Κατάλογος πτυχιακών εργασιών

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)» καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2016 - 2017, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του Α’ εξαμήνου του Δ’ κύκλου σπουδών:

  • Μάθημα: 11 – Προηγμένα Μαθηματικά για Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
  • Μάθημα: 12 - Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
  • Μάθημα: 13 - Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών
  • Μάθημα: 14 - Περιβάλλοντα και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Συστημάτων Υλικού/ Λογισμικού

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη.

Σας καλούμε στην τελετή ορκωμοσίας  του Π.Μ.Σ. με τίτλο:

«Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»

που θα πραγματοποιηθεί την 9 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Ο Δ/ντής του ΠΜΣ

Καθ. Βασίλης Τριανταφύλλου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

«Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services»

Το Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

·         Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς

·         Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

·         Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές

·         Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2017. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cied.teiwest.gr/form_msc/

Ιστοσελίδα:       http://www.cied.teiwest.gr/msc/

Email:               msc-cied@teimes.gr

Τηλέφωνο:        (+30) 26340 38566

Fax:                 (+30) 26340 29667