Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

«Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services»

Το Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

·         Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς

·         Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

·         Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές

·         Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2018. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cied.teiwest.gr/form_msc/

Κατεβάστε την αναλυτική προκύρηξη.

Ιστοσελίδα:       http://www.cied.teiwest.gr/msc/

Email:               msc-cied@teimes.gr

Τηλέφωνο:        (+30) 26340 38566

Fax:                 (+30) 26340 29667

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Β' εξαμήνου του 4ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018.

Β' εξάμηνο (5ου κύκλου) - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Αξιότιμοι φοιτητές του ΠΜΣ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

  1. H επαναληπτική εξέταση του μαθήματος Προηγμένα Συστήματα Πολυμέσων (Advanced Multimedia Systems) θα γίνει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στις 14:30 στο Εργαστήριο E4.
  2. H παράδοση της εργασίας, στο μέρος του μαθήματος Επεξεργασία Ψηφιακού Σήματος και Σχεδιασμός Υλικού (DSP and Hardware Design) που αφορά το Διδάσκοντα κ. Κίτσο Παρασκευά, είναι έως τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)» καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2017 - 2018, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του B’ εξαμήνου του Δ’ κύκλου σπουδών:

Μάθημα: 21 - Αρχές Συστημάτων Ασφαλείας
Μάθημα: 22 - Δικτυακά Πολυμέσα
Μάθημα: 43 - Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων
Μάθημα: 32 - Προηγμένα Ασύρματα Δίκτυα και Συστήματα

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη.