Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services».

Το Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

·         Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς

·         Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

·         Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές

·         Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2014.  Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.tesyd.teimes.gr/form_msc 

 

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη

 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προκήρυξη
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕΣΥΔ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΤεχνολογίεςκαιΣυστήματαΕυρυζωνικώνΕφαρμογώνκαιΥπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services».

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών - Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services» θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2013.

Το Β' εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services» θα ξεκινήσει το Σάββατο 12 Απριλίου θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα παρέχει μία υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο, σε εξειδικευμένα αντικείμενα τα οποία αφορούν σε αρχές συστημάτων ασφάλειας, σε δικτυακά πολυμέσα, σε προηγμένα ασύρματα δίκτυα και συστήματα, σε σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων, και σε συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και τεχνολογίες σχεδίασης υλικού.  

Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο από καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. όσο και από προσκεκλημένους καθηγητές άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και από εξειδικευμένα στελέχη εταιριών. Δείτε εδώ τα βιογραφικά σημειώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ανακοινώνεται ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2013 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι διαλέξεις και οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Α1, ενώ τα εργαστήρια σε χώρους που θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1284/τ Β/11.4.2012) η έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδος με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services».

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το Πρόγραμμα Σπουδών και η Προκήρυξη για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2013.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ