Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

«Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services»

Το Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

·         Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς

·         Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

·         Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές

·         Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2015.  Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cied.teiwest.gr/form_msc/

 

Δείτε την αναλυτική προκύρηξη

 

Ιστοσελίδα:       http://www.cied.teiwest.gr/msc/

Email:               msc-cied@teimes.gr

Τηλέφωνο:        (+30) 26340 38566

Fax:                 (+30) 26340 29667

Ανακοινώνονται τα προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών στο πλαίσιο του Δ' εξαμήνου του ΠΜΣ "Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών".

Title

Supervisor

Indistinguishability Obfuscation of Iterated Circuits

Nicolas Sklavos

Software-Defined Networking

V.Triantfyllou & M.Paraskevas

Noise suppression in speech signals based on perceptually motivated smoothing filter

M.Paraskevas & Th.Zarouchas

The evolution of audio coding standards. From MPEG-1 to MPEG-H Audio.

M.Paraskevas & Th.Zarouchas

Sentiment analysis for the Greek language

M.Paraskevas & I.Mporas

Hardware Trojan Horses Detection Techniques

P.Kitsos

Control of Urban Buses via Telematic System

P.Kitsos

Usability Evaluation of Product Design Using Eye Tracking Services and User Experience Guidelines

S.Sirmakessis

Applying FCA (Formal Concept Analysis)in telecommunications service domain ontology engineering

I.Kougias

Performance and Power evaluation of an Android based smartphone device

Ν.Voros & G.Keramidas

Design and development of a message passing communication framework for heterogeneous Wireless sensor networks

Ν.Voros & Ch.Antonoppoulos

Measurement Infrastructures and Power Analysis of an Android based smartphone

Ν. Voros & G. Keramidas

Παρακαλούνται οι φοιτητές να έλθουν σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα του θέματος που επιθυμούν να αναλάβουν και στη συνέχεια να δηλώσουν το θέμα στη Γραμματεία.

Η προθεσμία δηλώσεων στη Γραμματεία ολοκληρώνεται τη Μ.Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Ανακτήστε τις αναλυτικές περιγραφές των Θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών.

 

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για το Β' εξάμηνο σπουδών ξεκινούν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και ολοκληρώνονται το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

 

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ξεκινούν τα 

Τα μαθήματα των Α' και Γ' εξαμήνων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν από καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και από προσκεκλημένους καθηγητές άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και από εξειδικευμένα στελέχη εταιριών.