1ο Εξάμηνο - Βασικές γνώσεις
2ο Εξάμηνο - Εφαρμογές και Υπηρεσίες
3ο Εξάμηνο - Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
4ο Εξάμηνο
Share