1ο Εξάμηνο - Βασικές γνώσεις
  • A1. Προηγμένα Μαθηματικά για Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
  • A2. Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
  • A3. Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών
  • A4. Πλαίσια και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Συστημάτων Υλικού/Λογισμικού
2ο Εξάμηνο - Εφαρμογές και Υπηρεσίες
3ο Εξάμηνο - Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
4ο Εξάμηνο
  • Μεταπτυχιακή διατριβή