Το μεταπτυχιακό μάθημα «Προηγμένα Δίκτυα & Συστήματα» θα εισαγάγει τους φοιτητές στις υπάρχουσες τεχνολογίες αιχμής των Ασυρμάτων Δικτύων. Το μάθημα πραγματεύεται θέματα σχετικά με την οδηγούμενη από τον πειραματισμό έρευνα (experiment driven research) σε ασύρματα δίκτυα. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης (WiFi) και 4G (WiMAX, LTE), με τη χρήση πραγματικών δικτύων μέσω πειραματικών διατάξεων των τεχνολογιών αυτών. Ενδεικτικά καλύπτονται θέματα όπως η παροχή υπηρεσιών σε WiFi και 4G δίκτυα, πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, handover μεταξύ ετερογενών ασυρμάτων δίκτύων (WiFi, WiMAX, LTE), κ.α. Ακόμα το μάθημα περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των δικτύων αισθητήρων οπού σκοπός είναι μια εις βάθος γνωριμία με τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές τους καθώς επίσης και των δικτύων Ad-Hoc. Επιπλέον, οι φοιτητές θα ασχοληθούν με θέματα που άπτονται του σχεδιασμού χωρητικότητας δικτύων, ανάλυση σηματοδοσίας, case studies και τέλος εργαστηριακές επιδείξεις. Οι εργαστηριακές επιδείξεις θα περιλαμβάνουν υπάρχον εξοπλισμό του τμήματος του εργαστηρίου Ασυρμάτων Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις με κεραίες σχισμών και διηλεκτρικού οπού σκοπός είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των κεραιών και τα βασικά χαρακτηριστικά τους μεγέθη (gain, effective surface, radiationdiagram).

Βιβλιογραφία

  • D. Tse and P. Viswanath, “Fundamentals of Wireless Communication”, Cambridge University Press, 2005.
  • Goldsmith, “Wireless Communications”, Cambridge University Press 2005.
  • Hillebrand, Friedhelm, “GSM and UMTS”: the creation of global mobile communication, 2001.
  • Σπυρίδων Λούβρος και Ιωάννης Κούγιας, “Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM”, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010.

Συντονιστές

  • Τζήμας Ιωάννης
  • Ασαρίδης Ηλίας

Καθηγητές

  • Αντωνόπουλος Π. Χρήστος
  • Ασαρίδης Ηλίας
  • Λάμψας Πέτρος
  • Τριανταφύλλου Βασίλειος

Κωδικός Μαθήματος: 32