Αυτή η ενότητα έχει στόχο να παρέχει στους σπουδαστές την βαθιά γνώση στο σχεδιασμό και την παραγωγή σύνθετων συστημάτων πολυμέσων. Η ενότητα στοχεύει στο να συζητηθούν οι σημαντικές πτυχές της επεξεργασίας των πολύμορφων ψηφιακών μέσων συμπεριλαμβανομένης της stereo και ιατρικής απεικόνισης εικόνων, της κατάτμησης των αντικειμένων και τον εντοπισμό της επιτήρησης την εφαρμογών ασφαλείας και τις πτυχές των πνευματικών δικαιωμάτων των δεδομένων των πολυμέσων. Η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: Επιλεγμένα θέματα στην κατάτμηση εικόνας και ήχου, IPR ζητήματα στα πολυμέσα, απεικόνιση ιατρικών και stereo εικόνων, αυξανόμενη πραγματικότητα.

Κωδικός Μαθήματος: 24