Το μάθημα αυτό παρέχει τη σημασία της αποτελεσματικής συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα. Θα καλύψει τα εξής:

  • Νέες τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις,
  • Καινοτομίες στους οργανισμούς,
  • Επιχειρηματικά Σχέδια,
  • μάρκετινγκ Επιχειρήσεων,
  • Προγράμματα διαχείρισης Τεχνολογιών Μεγάλης Κλίμακας,
  • Λήψη Αποφάσεων και
  • Κίνδυνοι Ανάλυσης.


Κωδικός Μαθήματος: 23