Αυτό το μάθημα στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές σε προηγμένα θέματα της Τεχνολογίας του Διαδικτύου όπως: Προηγμένα Θέματα αλγορίθμων και πρωτοκόλλων δρομολόγησης, Το Πρωτόκολλο IPv6, Αρχιτεκτονικές και μηχανισμοί για Ποιότητα Υπηρεσίας, Τεχνολογίες και Συστήματα για Cloud computing, Δίκτυα Επόμενης Γενιάς, Κινητικότητα IP.

Κωδικός Μαθήματος: 13