Ονόματα Διδασκόντων:
Assist. Prof. Michael Paraskevas, Prof. Costas Berberidis, Dr. Iosif Mporas, Dr Dimitris Ampeliotis, Vasilis Tsakanikas, MSc

 

Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (Δειγματοληψία, κβαντισμός, Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, PCM, DPCM, DM, κωδικοποίηση). Ψηφιακή Εκπομπή και Λήψη (Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα ψηφιακών επικοινωνιών, Δομή και λειτουργία τηλεπικοινωνιακού συστήματος, γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων, διαγράμματα αστερισμού, ψηφιακή εκπομπή, κανάλι προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου (AWGN), πιθανότητα σφάλματος σε κανάλι AWGN). Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης (PAM, PPM, PSK, DPSK, QAM, FSK, κριτήρια επιλογής τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης, θεώρημα Shannon-Hartley). Ψηφιακές Διαμορφώσεις Υψηλής Φασματικής Απόδοσης (Off-set QPSK, π/4 QPSK, MSK, CPM). Κωδικοποίηση Πηγής και Καναλιού (Κωδικοποίηση πηγής. Κωδικοποίηση καναλιού. Κωδικοποίηση Block. Συνελικτική κωδικοποίηση. Συνδυασμένη κωδικοποίηση και διαμόρφωση. Ψηφιακές Επικοινωνίες σε Κανάλια με Διασυμβολική Παρεμβολή (Ανάλυση της διασυμβολικής παρεμβολής, Ισοσταθμιστές, Ανίχνευση ακολουθίας μέγιστης πιθανοφάνειας, αλγόριθμος Viterbi). Ο Συγχρονισμός στις Ψηφιακές Επικοινωνίες (Βρόχος κλειδώματος φάσης, Συγχρονισμός φέροντος, Χρονικός συγχρονισμός με το κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας). Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης Πολλών Χρηστών (FDMA, WDM, TDMA, CDMA, Frequency Hopping CDMA, Direct Sequence CDMA, Συστήματα συνδυασμένης πρόσβασης)

 

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://openeclass.teimes.gr/courses/CIED202/

Κωδικός Μαθήματος: 12

· Digital Communication Systems