1. Βασικές γνώσεις
2. Εφαρμογές και Υπηρεσίες
3. Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
4. Συστήματα υλικού/λογισμικού βασισμένα σε υπηρεσίες