Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

E-mail: berberid ΑΤ ceid.upatras.gr
Web page: http://xanthippi.ceid.upatras.gr/people/berberidis/

Ο Κώστας Μπερμπερίδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, αναδρομικούς αλγόριθμους επεξεργασίας σημάτων και σε επεξεργασία και ανάλυση εικόνων.