Σιούτας Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

E-mail: sioutas ΑΤ ionio.gr
Web page: http://www.ionio.gr/~sioutas

Ο Δρ. Σπυρίδων Σιούτας γεννήθηκε στην Ελλάδα (Τρίκαλα Θεσσαλίας) το 1975. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών τον Δεκέμβριο του 1997. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MPhil) και Διδακτορικό (PhD) από το ίδιο Τμήμα τα έτη 2000 και 2002 αντίστοιχα. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε γενικές γραμμές  Αλγορίθμους Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων τόσο σε κεντρικοποιημένες (centralized) όσο και σε μη-κεντρικοποιημένες (decentralized) ή κατανεμημένες (distributed) Βάσεις Δεδομένων.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά (μεταξύ άλλων  Algorithmica, Computer Journal, Data and Knowledge Engineering, Journal of Descrete Algorithms, SIGMOD Record, Distributed and Parallel Databases, SODA, ESA, ICALP, ISAAC, DEXA, CIKM, PODC, ICDT, SIGMOD, SAC e.t.c.) και έχει λάβει πάνω από 300 ετεροαναφορές. Ήταν μεταξύ των πρωτεργατών της διοργάνωσης των ακολούθων: (1) “ACM Workshop on Peer to Peer and Service Oriented Hypermedia: Techniques and Systems” Sept. 2005, Salzburg, Austria (2) “ACM International Workshop on Architectures, Models and Infrastructures to Generate Semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems”, August 2006, Odense, Denmark (3) Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (IEEE PCI 2009), September 2009, Corfu, Greece, (4) AIAI / EANN 2011, September 2011, Corfu, Greece  και  (5) Workshop Chair στο ΑΙΑΙ 2012 (General Chair sto “LNCS International Workshop on Mining Humanistic Data, MHDW 2012, September 2012, Halkidiki, Greece).

Επιλέχθηκε μετά από διαδικασία κρίσης να παρακολουθήσει ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoc Researcher) το θερινό σχολείο με τίτλο  “massive data sets” στο Τμήμα BRICS (Basic Research in Computer Science) του Πανεπιστημίου του Aarhus, στη Δανία, τον Ιούνιο του 2002.  Ήταν επισκέπτης Ερευνητής στο Kings College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (research domain: String Algorithmics and I/O complexity), τον Απρίλιο του 2005. Ήταν επίσης επισκέπτης Ερευνητής στο ινστιτούτο MADALGO (Massive Data ALGOrithmics), του Πανεπιστημίου του Aarhus στη Δανία όπου έδωσε ομιλία μετά από πρόσκληση με τίτλο: “Deterministic Data Structures over P2P Networks”, τον Δεκέμβριο του 2008.

Συμμετείχε συνολικά σε δώδεκα (12) ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε τρία (3) εκ των οποίων διατελεί Επιστημονικός Υπεύθυνος.