Αμπελιώτης Δημήτριος

Μεταδιδακτορικός ερευνητής Παναεπιστημίου Πατρών

Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων,
Ερευνητική Μονάδα 8


E-mail: ampeliot AT ceid.upatras.gr
Web page: http://students.ceid.upatras.gr/~ampeliot/

Ο Δημήτρης Αμπελιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Κονιστρών Ευβοίας το 1997. Το 2002 έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το αντίστοιχο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2004 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων, ενώ το 2009 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και  Τηλεπικοινωνιών, και τα δύο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Την περίοδο 2003-2009 εργάστηκε ως Μηχανικός/Ερευνητής στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, ενώ εξακολουθεί να είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας 8 του Ινστιτούτου. Την περίοδο 2009-2010 υπηρέτησε στο Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού. Από το 2009 έως 2013 εργάστηκε ως Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την επεξεργασία σημάτων για τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα αισθητήρων καθώς και την ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Είναι μέλος της IEEE, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και της EURASIP.