Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)» καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2017 - 2018, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α' εξάμηνο του 5ου κύκλου σπουδών

Μάθημα 11 - Προηγμένα Μαθηματικά για Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Μάθημα 12 - Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
Μάθημα 13 - Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών
Μάθημα 14 - Περιβάλλοντα και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Συστημάτων Υλικού/ Λογισμικού

Γ' εξάμηνο του 4ου κύκλου σπουδών

Μάθημα 23 - Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα
Μάθημα 24 - Προηγμένα Συστήματα Πολυμέσων
Μάθημα 33 - Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων
Μάθημα 41 - Τεχνολογίες Κατανεμημένου Λογισμικού

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη.