Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Β' εξαμήνου του 4ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018.

Β' εξάμηνο (5ου κύκλου) - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα