Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)» καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2017 - 2018, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του B’ εξαμήνου του Δ’ κύκλου σπουδών:

Μάθημα: 21 - Αρχές Συστημάτων Ασφαλείας
Μάθημα: 22 - Δικτυακά Πολυμέσα
Μάθημα: 43 - Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων
Μάθημα: 32 - Προηγμένα Ασύρματα Δίκτυα και Συστήματα

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη.