Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του A' εξαμήνου του 4ου κύκλου σπουδών και του Δ' εξαμήνου του 3ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017.

Α' εξάμηνο (4ου κύκλου) - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Δ' εξάμηνο (3ου κύκλου) - Κατάλογος πτυχιακών εργασιών