Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)» καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2016 - 2017, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του Α’ εξαμήνου του Δ’ κύκλου σπουδών:

  • Μάθημα: 11 – Προηγμένα Μαθηματικά για Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
  • Μάθημα: 12 - Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
  • Μάθημα: 13 - Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών
  • Μάθημα: 14 - Περιβάλλοντα και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Συστημάτων Υλικού/ Λογισμικού

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη.