Σας καλούμε στην τελετή ορκωμοσίας  του Π.Μ.Σ. με τίτλο:

«Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών»

που θα πραγματοποιηθεί την 9 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Ο Δ/ντής του ΠΜΣ

Καθ. Βασίλης Τριανταφύλλου