Ανακοινώνονται τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών στο πλαίσιο του Δ' εξαμήνου του 2ου κύκλου του ΠΜΣ "Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών".

 

Title

Supervisor

1.       Algebraic Transformations in Computer Graphics

I. Kougias, L. Seremeti

2.       Spectrum estimation method based on Prony modelling

M.Paraskevas, Th.Zarouchas

3.       Hardware Trojan Horses Detection Techniques

P.Kitsos

4.       Usability Evaluation of Product Design Using Eye Tracking Services and User Experience Guidelines

S.Sirmakessis

5.       Distributed algorithms for overlay formation in p2p live video streaming systems

V. Tampakas, M.Efthymiopoulou

6.       Current Status, Future Trends and the Role of Citizens Participation to their Further Development

V. Tampakas

7.       Design and development of a web application for collaborative crosswords solving by using JavaScript and HTML5 Canvas

Sotiris P. Christodoulou

8.       Design and development of a mobile web application for ride sharing by using jQuery, jQuery Mobile and HTML5 Canvas

Sotiris P. Christodoulou

9.       Evaluation of DVFS governors in Android Smartphones

N. Voros, G. Keramidas

10.   Accelerating Sound Processing Algorithms in FPGAs using High-Level Synthesis Techniques

N. Voros, G. Keramidas

11.   Accelerating Graphical User Interfaces using Hardware Level Techniques

N. Voros, G. Keramidas

12.   Evaluation of Cache level Techniques for Worst-Case Execution Time (WCET) Analysis

N. Voros, G. Keramidas

13.   Accelerating Vision Processing Algorithms in FPGAs using High-Level Synthesis Techniques

N. Voros, G. Keramidas

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να έλθουν σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα του θέματος που επιθυμούν να αναλάβουν και στη συνέχεια να δηλώσουν το θέμα στη Γραμματεία.

Η προθεσμία δηλώσεων στη Γραμματεία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.

Ανακτήστε τις αναλυτικές περιγραφές των Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών.