Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του B' εξαμήνου του 3ου κύκλου και του Δ' εξαμήνου του 2ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016.

Β' εξάμηνο (3ου κύκλου) - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Δ' εξάμηνο (2ου κύκλου) - Κατάλογος πτυχιακών εργασιών και Αναλυτικές πληροφορίες