Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ξεκινούν τα 

Τα μαθήματα των Α' και Γ' εξαμήνων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν από καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και από προσκεκλημένους καθηγητές άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και από εξειδικευμένα στελέχη εταιριών.