Το Β' εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services» θα ξεκινήσει το Σάββατο 12 Απριλίου θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα παρέχει μία υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο, σε εξειδικευμένα αντικείμενα τα οποία αφορούν σε αρχές συστημάτων ασφάλειας, σε δικτυακά πολυμέσα, σε προηγμένα ασύρματα δίκτυα και συστήματα, σε σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων, και σε συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και τεχνολογίες σχεδίασης υλικού.  

Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο από καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. όσο και από προσκεκλημένους καθηγητές άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και από εξειδικευμένα στελέχη εταιριών. Δείτε εδώ τα βιογραφικά σημειώματα του εκπαιδευτικού προσωπικού του μεταπτυχιακού προγράμματος.