Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

Ανακοινώνονται τα προτεινόμενα θέματα Διπλωματικών Εργασιών στο πλαίσιο του Δ' εξαμήνου του Α' κύκλου του ΠΜΣ "Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών".

Title

Supervisor

Indistinguishability Obfuscation of Iterated Circuits

Nicolas Sklavos

Software-Defined Networking

V.Triantfyllou & M.Paraskevas

Noise suppression in speech signals based on perceptually motivated smoothing filter

M.Paraskevas & Th.Zarouchas

The evolution of audio coding standards. From MPEG-1 to MPEG-H Audio.

M.Paraskevas & Th.Zarouchas

Sentiment analysis for the Greek language

M.Paraskevas & I.Mporas

Hardware Trojan Horses Detection Techniques

P.Kitsos

Control of Urban Buses via Telematic System

P.Kitsos

Usability Evaluation of Product Design Using Eye Tracking Services and User Experience Guidelines

S.Sirmakessis

Applying FCA (Formal Concept Analysis)in telecommunications service domain ontology engineering

I.Kougias

Performance and Power evaluation of an Android based smartphone device

Ν.Voros & G.Keramidas

Design and development of a message passing communication framework for heterogeneous Wireless sensor networks

Ν.Voros & Ch.Antonoppoulos

Measurement Infrastructures and Power Analysis of an Android based smartphone

Ν. Voros & G. Keramidas

Παρακαλούνται οι φοιτητές να έλθουν σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα του θέματος που επιθυμούν να αναλάβουν και στη συνέχεια να δηλώσουν το θέμα στη Γραμματεία.

Η προθεσμία δηλώσεων στη Γραμματεία ολοκληρώνεται τη Μ.Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.

Ανακτήστε τις αναλυτικές περιγραφές των Θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών.