Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

- Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου:        06/11/2017

- Αργία εορτών Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς:   24/12/2017 – 04/01/2018

- Λήξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου:            24/02/2018

- Έναρξη εξεταστικής Χειμερινού εξαμήνου:        26/03/2018

- Λήξη εξεταστικής Χειμερινού εξαμήνου:            10/03/2018

 

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

- Έναρξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου:            26/03/2018

- Αργία εορτών Πάσχα:                                     05/04/2018 – 11/04/2018

- Λήξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου:                30/06/2018

- Έναρξη εξεταστικής Εαρινού εξαμήνου:            02/07/2018

- Λήξη εξεταστικής Εαρινού εξαμήνου:                14/07/2018

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου:                      03/09/2018 - 29/09/2018