Εισαγωγή στις Πλατφόρμες των Κινητών (Windows Mobile 7, Android, iPhone, Palm, Blackberry), Εισαγωγή στα Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού Κινητών (.ΝΕΤ, J2ME, Android SDK, iPhone SDK), Σχεδιασμός του Γραφικού Περιβάλλοντος του Χρήστη, Διαχείριση Δεδομένων & Προφίλ Χρηστών, Τηλεφωνία, Υπηρεσίες Βασισμένες στην Τοποθεσία, Κινητές Ροές Μέσων, Ολοκλήρωση Κινητών & Επιχειρηματικών Εφαρμογών.

Κωδικός Μαθήματος: 42