Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών – Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services»το οποίο λειτούργησε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013 – 2018 αντικαταστάθηκε από το νέο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων (απόφαση 13926 Συγκλήτου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ΦΕΚ 1753/Β/17.05.2018).

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Γ' εξαμήνου του 4ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018.

Γ' εξάμηνο (5ου κύκλου) - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Αναρτάται το πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εξωτερικών συνεργατών για συμμετοχή ως διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

Ανακτήστε το πρακτικό από ΕΔΩ

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)» καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2017 - 2018, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α' εξάμηνο του 5ου κύκλου σπουδών

Μάθημα 11 - Προηγμένα Μαθηματικά για Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Μάθημα 12 - Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
Μάθημα 13 - Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών
Μάθημα 14 - Περιβάλλοντα και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Συστημάτων Υλικού/ Λογισμικού

Γ' εξάμηνο του 4ου κύκλου σπουδών

Μάθημα 23 - Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα
Μάθημα 24 - Προηγμένα Συστήματα Πολυμέσων
Μάθημα 33 - Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων
Μάθημα 41 - Τεχνολογίες Κατανεμημένου Λογισμικού

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη.