Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Γ' εξαμήνου του 4ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018.

Γ' εξάμηνο (5ου κύκλου) - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Αναρτάται το πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εξωτερικών συνεργατών για συμμετοχή ως διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

Ανακτήστε το πρακτικό από ΕΔΩ

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)» καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2017 - 2018, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α' εξάμηνο του 5ου κύκλου σπουδών

Μάθημα 11 - Προηγμένα Μαθηματικά για Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Μάθημα 12 - Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
Μάθημα 13 - Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών
Μάθημα 14 - Περιβάλλοντα και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Συστημάτων Υλικού/ Λογισμικού

Γ' εξάμηνο του 4ου κύκλου σπουδών

Μάθημα 23 - Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα
Μάθημα 24 - Προηγμένα Συστήματα Πολυμέσων
Μάθημα 33 - Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων
Μάθημα 41 - Τεχνολογίες Κατανεμημένου Λογισμικού

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

«Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών
Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services»

Το Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

·         Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς

·         Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

·         Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές

·         Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2018. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cied.teiwest.gr/form_msc/

Κατεβάστε την αναλυτική προκύρηξη.

Ιστοσελίδα:       http://www.cied.teiwest.gr/msc/

Email:               msc-cied@teimes.gr

Τηλέφωνο:        (+30) 26340 38566

Fax:                 (+30) 26340 29667